Meteostanice

Jedná se o meteostanici Davis Vantage Pro 2 Plus FARS. 

Meteostanice se nachází v nadmořské výšce 264 m n. m. a je umístěna přibližně 50 metrů od obydlí. Čidla jsou umístěna 2 m nad zemí a anemometr je ve výšce 5 m nad zemí. Stanice byla spuštěna v srpnu 2017.

O Žitenicích

Žitenice jsou obec v severních Čechách přibližně 2 km severně od Litoměřic. Průměrná roční teplota přesahuje 9 °C. Někdy je tato obec označována za nejteplejší místo Čech. Obec je od severu chráněna Dlouhým vrchem a Křížovou horou, které chrání obec před studenými větry.  

Historie Žitenic

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1057. Dříve zde stávala tvrz, která byla později nahrazena zámkem. Obec byla známá pěstováním vína a pěstováním ovoce ( z okolí Žitenic jsou i nejstarší zprávy o ovocných sadech - rok 1088). V roce 1845 bylo v katastru obce přes 27 ha vinic a přes 18 ha ovocných sadů. V roce 1948 už jen 1 ha vinic a 21 ha sadů. Tento úbytek vinic byl nejspíše způsoben révokazem ve 30. letech 20. století a také extrémní zimou v roce 1929, kdy většina vinic vymrzla a tak část vinic byla nahrazena ovocnými stromy. Panství patřilo Vyšehradské kapitule do konce 1. poloviny 20. století. Ještě roku 1963 bylo v katastrálním území Žitenice a Skalice evidováno přes 27 000 ovocných stromů.  V 50. letech 20. století vzniklo JZD Žitenice, které sídlilo v areálu zámku. To je důvod proč je dnes zámek ve velice špatném stavu. V roce 1972 převzal Státní statek Litoměřice JZD Žitenice. Státní statek obhospodařoval sady, které později přeměnil na ornou půdu. Svažité pozemky bývalých sadů se nehodily na pěstování zemědělských plodin, toto mělo za následek například i sesuv půdy z důvodu odstranění kořenů ovocných stromů. Ovocnářství už zde nedosáhlo takového věhlasu jako před 2. světovou válkou. Vzpomínku na slavné ovocnářské časy připomíná už jen starý třešňový sad pod Křížovou horou (na obrázku pod textem). Do roku 2011 byla v zámku pobočka Státního oblastního archivu v Litoměřicích. Poté byl zámek i s okolními pozemky navrácen zpět Vyšehradské kapitule.  

Meteorologie v Žitenicích

Dlouhý vrch a Křížová hora jsou tvořeny vyvřelinami (nejvíce je zastoupen tefrit a tuf). Během horkého léta tyto vrcholy akumulují teplo a přes noc předávají teplo okolnímu vzduchu. To vytváří velice zajímavé mikroklima, které lze přirovnat betonové zdi, ze které během letní noci sálá teplo. Rozdíl teplot je na několika desítkách metrech 5 °C i více. 

Na přelomu 18. a 19. století žil v Žitenicích katolický kněz, kartograf a meteorolog František Jakub Jindřich Kreybich. Hned od počátku svého působení v Žitenicích zahájil meteorologická měření. Tato měření probíhala v letech 1787 - 1829 a jsou druhá nejstarší měření v Čechách (hned po Klementinu). Při porovnání Kreybichova měření z let 1800 - 1829 a měření z meteorologické stanice Doksany z let 1961 - 1990 zjistíme, že od dubna do října bylo v Žitenicích tepleji než v Doksanech. Podobná situace platí při porovnání Kreybichových měřeních s Klementinem a Vídní - Hohe Warte z let 1961 - 1990. Více najdete v přiloženém článku.