Aktuální data

Zde je odkaz na aktuální data z meteostanice.

https://www.weatherlink.com/embeddablePage/show/9901d99f88a943ef846ab89c0f916c16/wide

Meteorologická data

Zde najdete data z meteostanice (od srpna 2017). Srážky jsou měřené srážkoměrem (odměrným válcem) od roku 2016, data jsou přiložena zvlášť, protože během zimních měsíců a prudkých dešťů jsou měření z meteostanice nepřesná.

Nejvyšší teplota byla naměřena dne 19. 6. 2022 (37,2 °C). Nejnižší teplota byla naměřena dne 15. 2. 2021 (-15,3 °C). 

Nejsilnější náraz větru byl naměřen 29. 10. 2017 (77,2 km/h), v 5 metrech nad zemí, oficiálně se měří rychlosti větru v 10 m nad zemí.  

Nejvyšši tlak vzduchu byl naměřen dne 20. 1. 2020 (1048 hPa) a nejnižší tlak vzduchu byl naměřen dne 28. 12. 2020 (984,1 hPa). 

Průměrné roční srážky pro Žitenice jsou 473 mm. Od roku 2016 byl nejvíce deštivý rok 2023 (669,5 mm) a nejméně deštivý rok 2018 (424,5 mm). Nejdeštivější měsíc byl červenec 2016 (111,4 mm) a nejméně deštivý byl únor 2018 (7 mm). Nejdeštivější den byl zaznamenán 25. 6. 2022 (50 mm), který lze brát i jako den s nejvyšsím srážkovým úhrnem za 12 hodin. Nejvyšší intenzita deště byla naměřena dne 24.7. 2023 (288 mm/h).

Souhrn roku

Souhrn měsíce

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024